Pacifico

Rob

October 11, 2017 at 1:57 PM

 

 

ROB

 

Er lag een zeerob op het strand,

voldaan en weldoorvoed

Hij lag daar als een heer van stand

te genieten in de vloed.

 

Hij droomde van ruisen der golven

Hij zong er een lied van de zee

Hij werd door branding bedolven,

getrakteerd op petit dejeunier.

 

Golven van zalmen en vette makreel

Gleden regelrecht in de robbenkeel

De haringen kwamen er snel achteraan.

 

Maar ook de biertjes weltevreden,

Ze glijden op dinsdag zo naar beneden.

Mogen Rob’s rondjes voor altijd bestaan

 

Go

 Tags:
Category: Columns