Pacifico

Historie

Historie naar het Heden

Het was maart 2006 dat Het Ruime Sop voor het eerst het levenslicht zag. Samen met boezemvriend Willem Verschoor liet de Bussumse slager, Rob Hendrikse zich op repetities van tal van shantykoren uitnodigen om te kijken wat er allemaal vastzit aan de oprichting van ook zo'n koor. Vervolgens werden een aantal goedgestemde clientèle uit de slagerij en daarnaast vrienden en bekenden gestrikt om in maart 2006 een vliegende start te maken.

 

Met succes slaagde men er in een professionele conservatoriumdirigent in de persoon van Jim Berben binnen te loodsen. Zonder muziek kan er niks gebeuren. Dus werd er ook een accordeonist in de persoon van Nico Wolters er bij gehaald. Toen er vrij plotseling een uitnodiging kwam om in het Spant te Bussum de musical 'De Jantjes' van Toneelvereniging 'De Schakel' met een aantal zangnummers te komen opluisteren, werd er zo hard en fanatiek gerepeteerd dat de stukken er welhaast vanaf vlogen. Het optreden voor 750 fans werd het een enorm succes en Het Ruime Sop, ondertussen uitgegroeid tot ongeveer 35 man, was binnen een jaar al een behoorlijk bekend koor geworden.

 

De volgende grote stap was het organiseren van een Zeemanskorenfestival op de jaarlijkse Koninginnedagbraderie in Bussum. Een forse inspanning voor een koor dat net komt kijken. Maar deze klus werd uiteindelijk een grote happening waar maar liefst 12 topkoren uit heel Nederland kwamen optreden. "Het Sop" zoals de volksmond ons al aanduidde, had hiermee zijn naam gevestigd. Inmiddels worden er op korenfestivals prijzen gewonnen en wordt er uiteraard hard aan de verdere uitbouw van repertoire en kwaliteit gewerkt. Tot september 2009 werd er onderdak gevonden in het Elckertheater aan de Molenlaan in het oude centrum van Bussum. Daarna, september 2009 nam Het Ruime Sop zijn intrek in de Brede School aan de Lange Heul 149 G in Bussum Zuid.

 

Per 1 januari 2012 hebben zij onderdak in De Sloep, de ontmoetingsruimte naast de Maria-Koepelkerk aan de Brinklaan te Bussum. Iedere dinsdagavond is daar vanaf 19.30 uur repetitie. In 2010 zijn wij gewisseld van dirigent, het koor staat inmiddels onder de bezielende leiding van een Bart Houtman. Het koor bestaat nu uit 60 zangers en muzikanten en wordt veel gevraagd. Het geeft veel voldoening om op te treden in verzorgingshuizen.

 

Daarnaast zijn wij overal voor in, korenfestivals, evenementen, beurzen, winkelcentra, openingen, recepties, haringparty's grote en kleine partijen. Noem maar op, eigenlijk vindt u ons overal waar het gezellig dreigt te worden. En daarom is het zo leuk om bij dit Shantykoor te zijn!!!